Бізнес і Економіка

Фінансова звітність підприємств

Фінансова звітність підприємств

В ході аналізу фінансового середовища підприємство потребує великої кількості інформації. Це необхідно для того, щоб керівником приймалися поінформовані та розумні рішення, що впливають на результат діяльності організації. Фінансова звітність потрібна для того, щоб проаналізувати інвестиційний потенціал, приймати рішення про кредитування, а також для виявлення ризику, який пов 'язаний зі співпрацею з постачальниками та клієнтами.


На підприємстві аналізом фінансового середовища зазвичай займається бухгалтерія. Її співробітники збирають, сортують, узагальнюють документи щодо комерційних операцій. До них належать:


- реалізація товарів та надання послуг;

- розподіл фонду оплати праці;

- закупівля запасів;

- інші.

Фінансова звітність включає в себе звід цих даних, їх класифікацію та узагальнення. Документи можуть готуватися кожен квартал, півріччя або раз на рік.

У бухгалтерському обліку господарюючий суб 'єкт розглядається як організація, яка не залежить від власника товарів, що закуповуються, реалізованої продукції та виплачуваної заробітної плати. Це розмежування дуже важливе для усвідомлення того, що таке фінансова звітність і як вона складається.


Приватне підприємство зазвичай управляється невеликою кількістю учасників, які відповідальні виключно перед собою і відповідають за банкрутство своїм майном.

Найчастіше це індивідуальне підприємництво (ІП). Досить часто "ІП-шники" задаються питанням: чи потрібно їм вести бухгалтерський облік?

На практиці фінансова звітність ІП формується завдяки систематизованій та документованій інформації. Вона складається на основі бухгалтерських відомостей. 

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) - це корпорація, яка знаходиться в управлінні керівництва. Воно, у свою чергу, звітує перед радою директорів, акціонерами, органами з контролю, чиї акції знаходяться у відкритому доступі (для продажу).

Фінансова звітність ВАТ включає в себе 2 частини: звіт про прибутки та збитки і балансовий. Останній являє собою деталізований стан підприємства на певну дату (в основному, це 31 грудня). Але деякі організації формують звітність по закінченню продажів. В основному це ті, які працюють сезонно. Звіт про прибутки та збитки - це детальний облік витрати грошових коштів, зароблених (втрачених) підприємством за певний період часу.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - корпорація, заснована однією або кількома особами, що відповідає перед кредиторами лише своїм оголошеним капіталом. Розмір його визначено законом.

Фінансова звітність ТОВ складається за аналогією з акціонерними товариствами. Подаються звіт про прибутки та збитки і баланс підприємства, складені за певний фінансовий рік.


Порівнюючи документацію організації за кілька періодів поспіль, можна виявити тенденції до зростання або, навпаки - до спаду. Оцінка звітів, в тому числі і детальна, може допомогти керівнику у прийнятті рішень. Порівняльний аналіз з її колишніми результатами і середніми показниками дуже важливий для характеристики фінансового стану підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.