Бізнес і Економіка

Енергоємність - це що таке у виробництві?

Енергоємність - це що таке у виробництві?

Важливий показник стабільності економічного розвитку країни - енергоємність. Нинішня виробнича практика і величезне споживання електричної енергії мають негативний вплив на навколишній світ. Країни прагнуть знизити ці показники.

Поняття енергоємності

Енергоємність - це обсяг витрат енергії або палива на виконувані процеси виробництва. Енергетичний запас системи обчислюється як показник співвідношення використовуваної енергії до величини, що виражає підсумок роботи системи.


Обсяг енергоресурсів при виготовленні одиничної продукції не розглядається як окрема величина. Енергоємність - це витрати виробництва, які за звичаєм розраховуються за певний відрізок часу (місяць, рік і так далі). Вони відображають заплановану змінну виробничих витрат за цей інтервал часу.

Незважаючи на загальну складову, подання енергоємності різне в залежності від аспекту розгляду.

Розрахунок енергоємності виробництва

Енергоємність - це показник, який встановлює рівень і плідність застосування ресурсів (електроенергії або палива) у виробництві. Ця величина не залежить від конкретного виду вироблених виробів.

Нафтопереробні підприємства є найбільш витратними. До таких належать також хімічні підприємства.

Паливно-енергетичні витрати включають в себе безліч аспектів. Такі параметри, як ємність енергії і палива, є системою показників для визначення витрат. Енергоємність виробництва розраховується як відношення обсягу витрат на виготовлення до обсягу товару, що продається.

Фактори технологічних процесів

Розробка технологічних процесів полягає в таких факторах:


  • Машиноємність. Іншими словами, потрібно визначити необхідне оснащення і кількість обладнання, яке буде потрібно для виконання процесу або розробки технології.
  • Витратний матеріал, який буде потрібно при експлуатації позначеного вище обладнання.
  • Матеріаломісткість продукції (запас).
  • Площа, необхідну для якісного виготовлення продукції.
  • Енергоємність продукції.
  • Запаси палива для виконання розробки продукції.

Енергоємність - це витрати продукції або енергії на її виготовлення. Визначається ця величина поділом на питомий обсяг виробів і обсяг всієї продукції. Розраховується як за всіма видами енергетичних носіїв, так і окремо.

Розрахунок енергоємності продукції

Розрахунок загальної енергоємності продукції за рік складається з витрати по кожному окремому етапу процесу виготовлення. Витрати на паливо, електрику та енергію визначаються за різними методами (порядком розрахунку, встановленою нормою на одиницю товару тощо).

Економічні параметри включають вартість нового обладнання або витратного матеріалу, витрати на вироблення продукції із застосуванням даного засобу, а також витрату матеріалу на продукцію.

Важливий напрямок виробництва - заощадження ресурсів. Заходи з оптимізації витрати стосуються і енергоресурсів. Всіляке вдосконалення всіх процесів будь-якого виробництва полягає в системі технологічних економічних заходів.

Енергоємність ВВП

Енергетична ємність формується як для виробничих організацій, так і для економіки в масштабі всієї країни. Енергоємність ВВП застосовується як показник енергетичної продуктивності. Він визначається сумарними витратами енергетичних і паливних ресурсів до ВВП і показує результативність застосування ресурсів енергетики у всій країні. Енергоємність ВВП є характеристикою енергетичної насиченості, продуктивності виробництва.

Зниження ефективності виробництва відбувається через велике витрачання енергії. Трата енергії тягне за собою підвищення енергоємності на виготовлення виробу, збільшення валового внутрішнього продукту. Існує два процеси для підвищення ефективності виробництва - збільшення і зниження енергоємності.

Як знизити енергоємність?

Переважають заходи зниження енергоємності, оскільки нинішнє виробництво робить негативний вплив на світ. Виконання подібних процедур з економічного використання паливно-енергетичних ресурсів (ТЕР) дозволяє підвищити результативність всієї економіки.


Об 'єктивний аналіз величини ВВП безпосередньо впливає на визначення показника зниження енергоємності. Розрахований показник при визначенні цієї величини в основній валюті центрального банку допустимо застосовувати виключно для внутрішніх розрахунків. При зіставленні річних результатів важливо враховувати величину інфляції.

Гостро постає й інша проблема. Об 'єктивність оцінки ВВП в міжнародній валюті сама по собі досить спірна. Наприклад, оцінюючи ВВП відповідно до обмінного курсу валют, можна не тільки спотворити дані, але і не повною мірою оцінити економічний потенціал країни. Крім того, обмінний курс не відображає цінність валюти на внутрішньому ринку. Спостерігається лінійна залежність між цінами і оціночним потенціалом країни.

Базовим критерієм енергетичної ємності вважається чисельне ставлення витраченої енергії до величини ефективності системи. Визначаються вони в проектній документації для виробів усіх видів.

Показники енергоємності

Основним критерієм енергетичної ємності вважається чисельний вираз. Воно являє собою відношення енергії до величини результату ефективності системи. Показники визначаються в проектній документації для виробів усіх видів.

Ємність енергетичного запасу характеризується як загальна, абсолютна, питома і відносна.


  • Загальна враховує витрати енергії на виготовлення виробу. Це дозволяє дати загальну характеристику вартості виробничого процесу.
  • Абсолютна визначає кількість витрат енергії на одиницю продукції і застосовується в однотипному виробництві. Вона розраховує потребу в енергоресурсах і досліджує їх застосування.
  • Питома енергоємність являє собою витрату певних енергоресурсів на одиницю технічної характеристики продукції. Він характеризує прогрес системи багатономенклатурного виробництва.
  • Відносна - це частка витрат енергії та її елементів на виробництво і реалізацію.

Різниця у показниках

Показники корисної витрати і втрат можуть різнитися навіть при однаковому обсязі енергії на виробництво продукції. До цих показників відносять коефіцієнти вилучення компонентів з сировини, а також розробки планів використання сировини для виготовлення напівфабрикатів.

Показники обсягу енергії, що витрачається, відрізняються простим розрахунком і доступністю. З їх допомогою можна провести аналіз технології енергоспоживання в будь-якій галузі. Наведені показники дозволяють дати оцінку ефективності застосування енергетичних ресурсів у виробництві, враховуючи галузеву специфіку.

Формування енергетичних стратегії для кожного підприємства є ймовірним вирішенням проблеми зниження витрат. Реалізація системи показників, що оцінює результативність використання енергоресурсів - один з напрямків стратегії. Зменшення енергетичних витрат на виробництво продукції особливо значуще для підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому економічному ринку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.