Бізнес і Економіка

Емісія акцій: що це таке?

Емісія акцій: що це таке?

Статутний капітал АТ складається з номінальної вартості його цінних паперів. Емісія акцій та їх розміщення проводиться безпосередньо при заснуванні товариства (серед його учасників), а також у разі рішення про збільшення статутного капіталу за допомогою додаткових акцій (або при конвертації в них інших цінних паперів).


Такі папери, як акції, підтверджують право власників на частку в капіталі товариства, а також всі права, які випливають з цього (управління, отримання частини прибутку, розпорядження акціями тощо). Вони є безстроковими документами, які припиняють поводження лише з відходом з ринку їх емітента.


Емісія акцій - необхідний захід, до якого вдається більшість компаній у випадках, коли вони потребують додаткових коштів для розвитку. Це найкраща альтернатива кредитам і пошуку інвесторів.

Емісія акцій - випуск цінних паперів, що здійснюється в строго регламентованому законодавством порядку. Регулювання процедури на державному рівні проводиться з метою захисту інвесторів від можливої недобросовісності емітентів.

Можливе проведення декількох випусків акцій: звичайних і привілейованих (з номінальною вартістю не більше 25% від статутного капіталу).

Додаткова емісія акцій супроводжується внесенням змін до Статуту. Її основними етапами є: прийняття рішення про випуск, реєстрація випуску, виготовлення сертифікатів (при документарній формі випуску), безпосереднє розміщення паперів та подальша реєстрація звіту про результати їх випуску.

Якщо кількість акціонерів понад 500 (або загальна вартість акцій становить понад 50 тис. МРІТ), то потрібно буде реєструвати проспект емісії (в цьому випадку емісія вважається публічною).

Додаткова емісія акцій - це складна і жорстко регламентована процедура, що вимагає гранично прозорої звітності та відкритості інформації про емітента.


При реєстрації випуску обумовлюються (письмово) зобов 'язання емітента, а всьому випуску присвоюється держномер. При публічній емісії компанія зобов 'язана забезпечити інвесторам вільний доступ до необхідної їм інформації. Компанія при цьому повинна публікувати звітність про діяльність (щоквартальні звіти емітента з даними про фінансовий стан). Розміщення акцій може початися тільки після закінчення реєстрації.

Рішення про додатковий випуск приймається абсолютно всіма учасниками підприємства на загальних зборах акціонерів.

Обсяг прав, що надаються власнику акції, залежить від того, чи є вона звичайною або привілейованою. Виплати дивідендів прямо поропорційні фінансовим результатам роботи товариства за рік. Компанія має право прийняття рішення про невиплату дивідендів, натомість спрямувавши прибуток на розвиток виробництва.

Емісія акцій містить в собі ризики, оскільки емітент може помилитися в розрахунках, внаслідок чого додаткові цінні папери не будуть розміщені (їх не куплять потенційні інвестори), що знизить вартість акцій, що вже котируються.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.