Бізнес і Економіка

Електротехнологічний персонал: значення і визначення

Електротехнологічний персонал: значення і визначення

З числа фахівців і керівників на підприємствах, що експлуатують електричні установки, призначається відповідальний за електробезпеку. Електротехнологічний персонал зобов 'язаний звітувати перед ним за здійснювані заходи з ТБ та ОТ. Якщо на підприємстві передбачається посада гл. енергетика, обов 'язки відповідальної особи зазвичай покладаються на нього. Призначення службовця та його заступника здійснюється після перевірки їх знань, присвоєння відповідної групи допуску: в установках з напругою більше 1000 В - V, і до 1000 В - IV.

Обов "язки відповідальної особи

Призначений суб 'єкт повинен:


 1. Розробити і вести необхідну документацію з питань, що стосуються порядку експлуатації установок.
 2. Забезпечити безпеку при проведенні робіт будь-якого типу.
 3. Здійснювати контроль наявності, своєчасності перевірок та випробувань інструменту, засобів пожежогасіння та захисту.

Категорії працівників

Всі співробітники на підприємстві розділяються на

електротехнічний та електротехнологічний персонал. Окремою категорією є працівники, чия діяльність, як правило, не пов 'язана з безпосередньою експлуатацією установок. Якщо ж вони виконують дії, при яких існує ймовірність ураження струмом, їм присвоюється 1 грн електробезпеки. Запис про це вноситься до журналу встановленої форми. При цьому такі співробітники не отримують посвідчення. Присвоєння 1 грн здійснюється після проведення інструктажу. Він завершується перевіркою знань шляхом усного опитування. Періодичність присвоєння 1 гр. - не рідше 1 р./рік.

Електротехнологічний персонал

Працівники цієї категорії відрізняються низкою ознак. У першу чергу, в електротехнологічний персонал включені співробітники, у яких в якості ключової складової процесів, керованих ними, виступає електрична енергія. Їх діяльність, наприклад, може бути пов 'язана з електрозварюванням, електролізом, з роботою електродугових печей, тощо. До переліку електротехнологічного персоналу також включені співробітники, які використовують у своїй роботі переносний електроінструмент, електричні ручні машини, світильники та інші працівники, для яких знання ПІТ встановлюється в посадовій інструкції. Службовці, які не належать до енерговідділу підприємства, що мають II грн і вище, підпорядковуються йому. При цьому у своїх обов 'язках і правах вони прирівнюються до електротехнічного персоналу.

Додаткові

У складі електротехнічного персоналу присутні:

 1. Адміністративно-технічні працівники. До них відносять керівників і фахівців, які виконують обов 'язки, пов' язані з оперативно-технічним обслуговуванням, виконанням налагоджувальних, ремонтних і монтажних заходів в установках.
 2. Оперативні співробітники. Ці працівники здійснюють поточне обслуговування та управління установками. До їх обов 'язків, зокрема, входять огляд, підготовка робочих місць, оперативні перемикання, допуск, нагляд за іншим персоналом, виконання завдань у рамках поточної експлуатації обладнання.
 3. Оперативно-ремонтні працівники. Ці співробітники спеціально навчені для обслуговування установок, закріплених за ними.
 4. Ремонтні працівники. Ці співробітники забезпечують техобслуговування, монтаж, випробування, налагодження обладнання.

Навчання електротехнічного, електротехнологічного персоналу

Вимоги щодо перевірки знань, тривалості інструктажів пред 'являються залежно від віднесення працівників до тієї чи іншої категорії. До того як електротехнологічний персонал буде призначений на самостійну роботу або переведений на іншу ділянку (посаду), пов 'язану з експлуатацією установок, він повинен пройти відповідну підготовку на своєму місці. Аналогічне правило діє і в разі перерви в діяльності на термін більше 1 року.

Специфіка інструктажів

Електротехнологічний персонал проходить:


 1. Інструктажі: первинний, ввідний - на робочих місцях, повторний, цільовий, позаплановий за ОТ і ПБ.
 2. Підготовку до нової професії/посади з навчанням на місці. Тривалість такого стажування - 2-14 змін.
 3. Перевірку знань норм, правил з охорони (ПТЕ, ПТ, ПУЕ), ПБ та інших документів в обсязі, необхідному для посади.
 4. Дублювання тривалістю 2-12 змін.
 5. Спецпідготовку.
 6. Контрольні тренування (протипожежні та протиаварійні).

Електротехнологічний персонал також отримує додаткову профосвіту для підвищення кваліфікації в безперервному режимі.

Перевірка знань

Вона може бути первинною. Такої перевірки зазнає електротехнологічний персонал, що складається з нових працівників. Ще однією підставою для її проведення є перерва в атестації тривалістю більше 3-х років. Перевірка може бути також періодичною. Вона, в свою чергу, поділяється на чергову і позачергову. У першому випадку електротехнологічний персонал проходить перевірку раз на рік, якщо в його завдання включені:

 1. Безпосередня організація та виконання робіт з обслуговування діючих електроагрегатів.
 2. Здійснення монтажу, налагодження, ремонту, профілактичного випробування.

Аналогічний термін встановлюється для працівників, які мають право видавати наряд, розпорядження, вести оперативні переговори. Адміністративно-технічний персонал, фахівці з ОТ, допущені до інспектування установок, проходять перевірку раз на три роки. Позачергова атестація здійснюється незалежно від дати виконання попередньої у таких випадках:

 1. При введенні в дію знову розроблених або перероблених правил і норм.
 2. При монтажі нового обладнання, зміні/реконструкції головних технологічних та електричних схем. Доцільність та необхідність проведення позачергової перевірки визначається відповідальною особою.
 3. При переведенні/призначенні на іншу роботу у разі, якщо передбачені обов 'язки потребують знань розширеного переліку правил і норм.
 4. При невиконанні працівниками приписів нормативних актів за ОТ.
 5. На вимогу органів держнагляду.
 6. На підставі висновку комісії, яка розслідувала нещасний випадок за участю людей або порушення у функціонуванні енергоустановки.
 7. При підвищенні кваліфікації для отримання більш високої групи.
 8. При перерві в діяльності на цій посаді більш ніж півроку.

Додаткові

Проведення перевірки знань електротехнічного та електротехнологічного персоналу здійснюється комісією. Вона формується за розпорядженням керівника підприємства. У складі комісії має бути не менше п 'яти осіб. При цьому її голова повинен мати групу V при напругах вище/до 1000В і IV при напругах тільки менше 1000 В. В якості нього, як правило, виступає відповідальний по електрогосподарській частині. При безпосередній перевірці знань у співробітників підприємства повинно бути присутнім не менше 3-х членів комісії. При цьому голова в обов 'язковому порядку повинен брати участь у заході. Допускається присутність його заступника. Після закінчення перевірки призначаються групи електротехнологічного персоналу (від II до V). Відповідна позначка робиться у посвідченні.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.