Бізнес і Економіка

Ефективність бізнесу: показники, аналіз

Ефективність бізнесу: показники, аналіз

Багато сучасних економістів і підприємців часто задаються питаннями щодо такого поняття, як ефективність бізнесу. Тема досить непроста у зв 'язку з її специфікою. Дуже важливо дати визначення самому поняттю ефективності. Якщо виражатися простою мовою, то мова піде про якісний або позитивний результат у процесі будь-якої діяльності. Частково це твердження справедливе.

Однак такі питання потребують глибших досліджень теми, адже оцінка ефективності бізнесу повинна включати в себе не тільки словесний опис діяльності, а й різні загальноприйняті економічні та математичні формули. Все ж спробуємо розібратися.


Ефективність

Економічний сенс даного терміну охарактеризується як відношення витрачених коштів до досягнутого результату. Іншими словами, це результат, поділений на витрати.

Спробуємо навести приклад: підприємство займається обробкою металевих виробів. Було оброблено 100 деталей. Кінцева вартість однієї деталі - 2 рубля. Вартість однієї деталі з урахуванням процесу обробки - 1 рубль. Виходить, що ефективність даного виробництва буде дорівнювати 1.

Це найбільш тривіальний з прикладів. Справа в тому, що в сучасному бізнесі під ефективністю не тільки і не завжди розуміються показники.

Це може бути і число продажів, і рентабельність, і навіть кількість випущеної продукції. Подібна оцінка вимагає досить вузького підходу.

Кожна галузь може мати свої власні показники ефективності бізнесу, що практично не дозволяє дати конкретне визначення цьому поняттю.

Якщо знову повернутися до прикладів і взяти IT-компанію, то її ефективність сміливо можна оцінити за охопленням аудиторії або за кількістю користувачів. Якщо розглядати маркетингове агентство, то тут показників може бути кілька, наприклад, охоплення аудиторії, результативність заходів.


Є думка, що ефективність бізнесу - це його стабільне і налагоджене функціонування без будь-яких проблем.

Оцінка

При оцінці бізнесу використовується величезна кількість якісних і кількісних показників. Можна оцінювати підприємство як окремий виробничо-майновий комплекс, не включаючи в його вартість самі бізнес-процеси. Іншими словами, розглядається майно в буквальному сенсі. Інші методи оцінки бізнесу припускають включати у вартість підприємства оборотний капітал, виручку, чистий прибуток, потенціал для розвитку і багато інших аспектів, які часто ігноруються.

Більш повноцінно оцінити ефективність бізнесу здатні професійні консультанти, наприклад, таких фірм, як KPMG або Deloitte. Вони здатні проаналізувати навіть найбільш екзотичний показник і допомогти власнику бізнесу прийняти правильне рішення.

Способи підвищення ефективності

Будь-яке підприємство має свій життєвий цикл, і дуже важливо вчасно визначити етап, на якому фірма знаходиться. Якщо брати до уваги класифікацію життєвих циклів бізнесу по Адізесу (виходжування, юність, активна діяльність, стабільність, старіння, бюрократія і в кінцевому підсумку смерть), то дуже важливо вчасно визначити той етап, на якому знаходиться підприємство. Подальші способи підвищення ефективності залежатимуть від злагодженої дії персоналу та керівника. Дуже важливо вчасно подолати кризу або не допустити її появи.

Інші класичні способи для підвищення ефективності бізнесу будуть включати досить прості речі на зразок здешевлення продукції, роботи над якістю продукту, оптимізації витрат.

Велику увагу варто приділити вашим партнерам і постачальникам. Крім того, впровадження логістичних структур у бізнес також позначиться позитивно на його ефективності.

Аналіз

Зазвичай даний розділ включає в себе опис діяльності підприємства у своїй галузі. Аналіз ефективності бізнесу вимагає приділити багато уваги таким даним, як обсяг ринку і частка продукції в нім. Крім того, часто аналізується рівень попиту на товар, що випускається підприємством. Сюди ж можна включити кількість працівників, обладнання та інші виробничі фактори.


Якщо діяльність пов 'язана з наданням послуг, то порівнюються аналогічні підприємства, доступність, цінові фактори.

Крім того, оцінка ефективності бізнесу може включати в себе аудит бухгалтерського та управлінського обліку та інших показників.

Прості методи для малого бізнесу

Що стосується малого бізнесу, то тут не слід винаходити велосипед. Не придумуйте собі зайві складності. Якщо вам не потрібен банківський кредит, а справи йдуть порівняно непогано, то краще не витрачати час на різні дисконтовані норми прибутковості та інші досить складні методи, які недоречні для того, щоб визначити ефективність малого бізнесу за рахунок своєї громіздкості і труднощі.

У таких випадках краще скористатися класичними показниками, такими, як, наприклад, рентабельність або співвідношення власних і оборотних коштів.

Для визначення того, як у вас йдуть справи, краще провести SWOT-аналіз. Абревіатура приховує в собі такі слова: "" сильні сторони "", "" слабкі сторони "", "" можливості "" і "" загрози "". Достатньо розділити дошку або аркуш на чотири графи і виписати по три приклади для кожного пункту, які так чи інакше пов 'язані з вашою справою. Можливо, ви відкриєте для себе якісь деталі або дізнаєтеся про очевидні проблеми, на які не вистачало часу, а нова корисна інформація і підвищення ефективності бізнесу - це практично синоніми.


Оцінка проекту

Якщо зачіпати тему економічної доцільності будь-якого проекту, то застосовується велика кількість формул і техніко-економічне обґрунтування до них. Подібний підхід застосовується при розгляді ефективності бізнес-плану.

Наприклад, перш ніж приступити до якого-небудь проекту, дуже часто оцінюють економічний ефект. Навіть якщо це не комерційна діяльність, результат в кінцевому підсумку повинен перекривати витрати і бути позитивним. Інакше такий проект буде недоцільний.

Основним показником оцінки проектів є дисконтована вартість грошових ресурсів, тобто майбутня вартість інвестицій з урахуванням такого фактора, як інфляція. Ця формула іменується NVP, вона досить складна для сприйняття, тому її краще вивчати за підручником інвестиційного менеджменту. Крім того, ефективність бізнес-проекту включає в себе різні показники окупності та інші експертні методи.

Бізнес-планування

Іноді його виділяють в окрему область. Якщо ви вирішили розвивати свою справу, вам буде потрібен такий документ, як бізнес-план.

Зважаючи на відсутність жорстко закріпленої форми далі буде наведено лише ряд рекомендацій, адже ефективність бізнес-плану залежить багато в чому від його грамотного заповнення.


Багато в чому він схожий з техніко-економічним обґрунтуванням. Як правило, в бізнес-плані описується сутність планованої справи, її мети і завдання. Також складається певний прогноз щодо вашого виду діяльності, чи то сфера торгівлі, послуг, роботи. В останньому випадку може знадобитися вступ до СРО. Це така саморегулівна організація, в неї вступають нотаріуси, юристи та інженери. Для багатьох будівельних робіт членство в такій організації - обов 'язок фірми.

Крім того, у вашому бізнес-плані мають бути прописані терміни окупності, різні сценарії та перспективи розвиваної ідеї.

Керування ефективністю

Говорячи про подібні моделі, часто маються на увазі іноземні методики, пов 'язані з тайм-менеджментом і постановкою цілей. Крім того, дана область переплітається зі стратегічним плануванням. Іменується це наступним чином: система управління ефективністю. Загалом це класичні прийоми менеджменту, такі як управління часом, загальні збори, а також постановка цілей за допомогою SMART-критеріїв. Як ви вже здогадалися, кожна буква позначає іноземне слово, яке має відношення до постановки мети. А саме: specific - особливий (корисний для організації); measurable - вимірюваний (у цифрах, наприклад, 5 штук або 10 днів); achievable - (можливий, здійсненний фізично); relevant - (актуальний); time-based (чіткі часові рамки).

В цілому методика SMART-критеріїв проявляє себе в якості досить корисною як для співробітників, так і для компаній. Вона застосовується в різних навчальних закладах, великих корпораціях, а іноді і в малому бізнесі. За рахунок своєї простоти дозволяє поліпшити управління ефективністю бізнесу.

Є й інші методики. Наприклад, декомпозиція. Незрозуміле слово може трохи налякати читача, проте не все так складно. Суть цього процесу - в розбитті різних бізнес-завдань на більш дрібні складові, аж до рівня пересічних працівників. Виходить, що розбивається вся система управління, всі її гілки зверху вниз, зачіпається те, що має відношення до поставленої мети. Іноді декомпозиція допомагає вирішити навіть саму тривалу проблему.


Показники

Немає будь-яких універсальних або єдиних показників для того, щоб точно оцінити ефективність бізнесу. Підприємства створюють подібні показники самостійно. Вони називаються KPI. Це абревіатура англійською мовою, яка перекладається і розшифровується як "" ключові показники ефективності "".

KPI повинні включати всі основні аспекти конкретного виду діяльності, наприклад, це може бути кількість виконаних замовлень.

Знову ж таки, ключові показники ефективності бізнес-процесів - це абсолютно індивідуальні для кожного виду діяльності дані. Найголовніше правило: щоб вони були кількісно вимірюваними. Наприклад, п 'ять заявок або сто замовлень.

Є також класичні KPI, які використовують багато фірм-гігантів. До них можна віднести оборотні показники, обсяги продукції на ринку, NPV (чиста вартість активів), також розраховується ефективність одного працівника.

Показників може бути дуже багато.

Рекомендації

Ефективність бізнесу - це зовсім не показники і звіти. Вони, звичайно ж, відіграють найважливішу роль у процесі функціонування фірми. Однак слід пам 'ятати, що спочатку з' являється результат, а потім вже показник і звітність. Багато великих корпорацій зазнали поразки через те, що топ-менеджмент гнався за ключовими показниками ефективності, а не займався реальним розвитком фірми. Будь-які корпорації - це в першу чергу люди і зв 'язки, а вже потім - фінансові звітності. Безумовно, оборот компанії важливий, адже без нього не буде функціонувати жодна фірма, але ще важливіше, коли працівники займаються реальними справами.

Фірмам-початківцям важливо стежити за більш простими речами, такими як бухгалтерський баланс, податкова звітність, трудове законодавство. Дуже важливо освоїтися в діловому середовищі, перш ніж займатися підвищенням ефективності бізнесу у формальному розумінні цього виразу. Якщо ваша справа функціонує, це добре. У такому випадку потрібно розвиватися. А ось при наявності криз краще почекати з усякими KPI і вирішувати більш важливі завдання.

Інші методики

Підвищення ефективності бізнесу можливе і без будь-яких труднощів, пов 'язаних з різними індексами і формулами. Як було зазначено вище, прості методи за типом SWOT-аналізу здатні дати набагато більше, ніж напрацювання KPI. Крім того, є не менш цікаві методики, такі як GAP-аналіз.

З англійської GAP перекладається як розрив. Суть даного методу проста. Береться поточна ситуація, наприклад, число проданих послуг і аналогічний план на кілька місяців вперед. Далі розглядається той часовий проміжок, відлік якого пішов з моменту поставленої мети. Потім менеджери повинні стежити за процесом досягнення мети, коригувати його і зберігати отримані дані для майбутніх аналогічних ситуацій.

Іншим, не менш ефективним методом буде PEST-аналіз. Він показує політичні, економічні, соціальні та технічні аспекти зовнішнього середовища. Цей прийом цікавий тим, що може відкрити нові, непомічені раніше можливості для зростання вашого бізнесу, наприклад, поява технології, яка здешевить виробництво, або який-небудь соціальний аспект, який вплине на попит щодо ваших товарів. Всі ці прийоми часто дозволяють виявити очевидні речі.

Підсумки

Багато керівників часто допускають логічну помилку, вважаючи, що звіт про виконану роботу куди важливіше самої роботи. Однак підприємства виробляють продукти не за рахунок хорошого показника чистої вартості активів, а за рахунок того, що вони виконують виробничу функцію. Купується сировина, переробляється, упаковується, створюються логістичні системи, і в результаті продукт продається з націнкою. Ось після цих моментів важливо говорити про звітність, а не штучно завищувати ці показники ефективності бізнесу. Дуже важливо робити акцент на функціонуванні системи, а не на її оцінці.

Отже, ефективність бізнесу - це не тільки результат за мінусом витрат, але і десятки варіантів різних формул, що показують, наскільки правильно функціонує організація, її менеджмент, і які у неї перспективи, наприклад, в конкурентному середовищі або для зростання.

Якщо ви вирішили займатися бізнесом, то ключову роль потрібно відводити не паперовій роботі, а саме будівництву своєї справи. Вибір виду діяльності, пошук постачальників, аналіз цільової аудиторії, підбір місця під офіс і маркетингові заходи - ось що важливо.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.