Бізнес і Економіка

Due diligence - що це таке? due diligence

Due diligence - що це таке? due diligence

Поширеним явищем у сфері капіталовкладень виступають інвестиції в злиття або поглинання різного роду бізнесу або компаній. Першочерговим завданням є адекватне аргументування ефективності даного роду вливань, яке має підкріплюватися повними, максимально достовірними і абсолютно об 'єктивними відомостями про предмет інвестування.


Як проаналізувати діяльність фірми з усіх боків? Який переклад має термін due diligence?

Якщо в якості потенційного об 'єкта фінансування виступає компанія, то потрібно визначити її ринкове становище, стан фінансових показників, оснащеність виробничими потужностями і взаємозв' язку з контрагентами або партнерами. З цією метою проводять процедуру due diligence. Переклад з англійської інтерпретується як "належна старанність". Російською мовою вимовляється як "дью дилідженс". Дане поняття трактується по-різному. Вище було представлено найбільш часто вживаний опис терміну.


Розшифрування раніше презентованого поняття

Спочатку варто відповісти на питання: "" Due diligence - що це таке? "" По суті, це всебічний аналіз діяльності фірми, зокрема стану її фінансових справ і займаного нею ринкового становища. Інформаційною базою для аналізу виступає внутрішня документація компанії та відомості, отримані від конкурентів.

Навіщо потрібна дана процедура?

Проведення due diligence здійснюється в таких цілях:

 1. Перевірка автентичності відомостей про фінанси та інші показники ефективності діяльності компанії.
 2. Пошук аргументованих доказів, які є обґрунтуванням впровадження заходів розробленого бізнес-плану.
 3. Оцінка можливості здійснення тактичних і стратегічних цілей компанії.
 4. Перевірка відповідності документації підприємства законодавчо встановленим правилам її оформлення, а також внутрішнім нормам.
 5. Аналіз правильності та своєчасності формування податкових, статистичних та інших звітів.
 6. Визначення конкурентоспроможності підприємства в рамках свого цільового сегмента ринку.
 7. Оцінки ступеня компетенції керівного складу компанії щодо здатності реалізації стратегічних планів.

Все вищевикладене дозволить ще раз відповісти на питання: "" Due diligence - що це таке? "" Весь перелік обґрунтування доцільності даного аналізу є черговим підтвердженням необхідності та доречності його проведення в російських фірмах.

Практичне застосування процедури due diligence

Існує перелік ситуацій, при яких обов 'язковим початковим етапом повинна проводитися дана методика аналізу, а саме:

 • злиття або поглинання бізнесу;
 • придбання акцій або часток компанії;
 • купівля нерухомого майна;
 • установа новоприхожих партнерів;
 • надання позики;
 • цільове фінансування, зокрема спонсорське або безоплатне;
 • інші операції фінансової та комерційної спрямованості, при яких необхідно надавати справжні дані про об 'єкт угоди, або про фінансовану компанію, або про інвестований проект вкладнику, спонсору або покупцю тощо.

Доцільність due diligence компанії

У ході здійснення даного всебічного дослідження спеціальна проектна група, яка складається з професійних юристів, оцінювачів, аудиторів, займається збором всіляких відомостей про аналізований об 'єкт і перевіркою звітності, особливо фінансової.

Ви можете вибрати декілька випадків, доречних для due diligence. Переклад даного терміну вже був розглянутий раніше, але нелішне буде нагадати, що це всеохоплюючий аналіз автентичності даних, що надаються компанією.


До якого бізнесу обов 'язково варто застосовувати дане дослідження?

До вищевказаних фактів можна віднести кілька фірм, що вимагають due diligence:

 1. Так звані "компанії для посіву" (Seed). В основному вони виступають в ролі проектів і бізнес-ідей, що вимагають інвестування для більш поглибленого дослідження або розробки пробних одиниць товару.
 2. Новоспечені фірми (Start up). Залучення капіталовкладень необхідне для здійснення науково-дослідної діяльності, а згодом і для початку реалізації.
 3. Компанії, що знаходяться на початковій стадії (Early stage), тобто вже присутня реалізація пробної партії готової продукції. Як правило, вони не мають прибутку і вимагають капіталовкладень в кінцеву стадію науково-дослідних робіт.
 4. Фірми, що облаштувалися на етапі розширення (Expansion). Існує необхідність залучення інвестицій для освоєння нових ринків збуту, збільшення обсягу виробництва, проведення досліджень у сфері маркетингу, зростання виробничої потужності і робочих одиниць.
 5. Компанії, які знаходяться на стадії "наведення мостів" (Bridge financing). Зазначається потреба у фінансуванні для перетворення організаційно-правової форми, а саме приватного підприємництва у відкрите акціонерне товариство, яке пробує здійснити процедуру реєстрації своїх акцій на фондовій біржі.
 6. Діючі фірми, що залучають інвестиції для покупки їх керуючими готового бізнесу або діючих виробництв (Management Buy-Out).
 7. Вже існуючі компанії, менеджери яких вимагають фінансування для покупки фірм з боку (Management Buy-In).
 8. Фірми, що знаходяться на етапі перевороту (Turnaround). Вони потребують капіталовкладень для зміцнення свого фінансового стану.

З перерахованих фактів стає зрозуміло, що може дати due diligence, що це таке в загальному розумінні і чи варто його застосовувати до конкретної фірми.

Видовий аспект розглянутої процедури

Перевірку щодо законності всіх установчих документів і коректності утворення статутного капіталу проводить due diligence, юридичний аспект якого в цьому дослідженні є превалюючим.

Сюди можна віднести перевірку за такими напрямками:

 1. Всі моменти стосовно майнового аспекту продаваного бізнесу, точніше, наявність відповідних прав. Ймовірність виникнення ризиків, пов 'язаних з його оскарженням третіми особами.
 2. Законне і чинне правове підкріплення здійснених угод всередині фірми, яку виставили на продаж. Оцінка можливості появи претензій щодо даних комерційних відносин.
 3. Юридична сторона трудових взаємовідносин з найманими працівниками, зокрема правильність оформлення трудових договорів, процедури приймання-звільнення, розподілу матеріальної відповідальності тощо. Перевірка на наявність ризиків пред 'явлення позовів звільнених неналежним чином співробітників.
 4. Відповідність дій фірми вимогам корпоративного законодавства, а саме: правомірність продажу акцій або часток іншим комерційним структурам. Оцінка допустимості претензій акціонерів і пайових власників щодо порушення проведення відповідних угод.

Чим обґрунтовується вигідність даного дослідження?

Не менш важливим є проведення аналізу в рамках інженерного аспекту, іменованого як технічний due diligence.

Корисність цієї процедури підкріплюється наступними моментами:

 1. Власник або інвестор отримує відомості, придбані з професійного дослідження технічного стану власності, що перевіряється, про наявність дефектів і існуючу можливість їх усунення або удосконалення прийнятного стану справ. При цьому аналізу піддається вся інженерна документація.
 2. Існує можливість оперування достовірними даними при проведенні відповідних розрахунків, спрямованих на економічну обґрунтованість капіталовкладень, якщо буде потрібно ремонт або реконструкція розглянутого об 'єкта.
 3. Вся отримана в ході дослідження інформація обов 'язково стане в нагоді під час переговорів стосовно ціни об' єкта. Вона буде носити підтверджуючий характер, так як заснована на професійному висновку експертів.

Затребуваність сервісу проведення даного дослідження профілюючими компаніями

Послуга due diligence допоможе отримати об 'єктивну думку групи фахівців за рахунок їх залучення з боку. Це дозволить заощадити кошти на перекваліфікацію власних співробітників і уникнути упередженості оцінки розглянутого для фінансових вливань об 'єкта.


Інвестор або власник має у своєму розпорядженні комплексні відомості за такими напрямами, як бухгалтерський, кадровий і податковий облік, а також юридична та корпоративна експертиза. Все це зможе організувати правовий due diligence.

Орієнтир при виборі фірми, що спеціалізується на проведенні даної процедури

Компанія, яка здійснює due diligence, повинна відповідати наступним критеріям:

 • наявність багаторічного досвіду у відповідній сфері діяльності;
 • високий рейтинг і схвальні відгуки про раніше проведені процедури;
 • виключно висококваліфіковані експерти, які здійснюють всебічне дослідження;
 • можливість проведення аналізу специфічного інвестиційного предмета;
 • принцип оперативності в процесі дослідження, що досягається за рахунок професіоналізму експертної групи та стандартизації процедури правового due diligence;
 • наявність тісної взаємної співпраці всіх фахівців.

Чи існують взаємопов 'язані етапи комплексного аналізу?

Дану процедуру можна розбити на три стадії:

 1. Дистанційний запит всієї необхідної документації у фірми, що перевіряється, або безпосередній виїзд на аналізований об 'єкт. У випадку з придбанням часток або акцій певної компанії експертна група працює на місці. Обґрунтуванням цього варіанту є факт можливості оперативного врегулювання виявлених спірних моментів.
 2. Наступною стадією виступає детальне опрацювання зібраних внутрішньофірменних даних. Якщо потрібні додаткові відомості, то їх отримують ззовні, зокрема з єдиних державних реєстрів юридичних осіб або прав на нерухоме майно, або підключають ліцензуючі органи.
 3. На завершальній стадії експертна група формує єдиний письмовий звіт по активу, який представлений розділами про загальні відомості фірми, аналізовані галузі, можливі ризики і шляхи їх найбільш ефективного усунення.

З трьох стадій, зазначених раніше, можна сформулювати детальну відповідь на питання: "" Due diligence - що це таке? "" Таким чином, дана процедура дозволить в найкоротші терміни отримати аргументовану відповідь про доцільність фінансових вкладень в намічений об 'єкт. Також вона здатна виявити шляхи поліпшення як технічного, так і правового, і фінансового стану компанії.

Due diligence можна охарактеризувати як один з основоположних етапів купівлі активів, що допомагає інвестору сформувати повне уявлення про можливі ризики на момент привласнення майна і майбутні кризові ситуації, які можуть проявитися після укладення угоди. Дана процедура спрямована на перевірку законності всіх напрямків діяльності, а також комерційної привабливості потенційної угоди або інвестиційного об 'єкта.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.