Бізнес і Економіка

Доходи і витрати організації в контексті оцінки його ефективності

Доходи і витрати організації в контексті оцінки його ефективності

Дохід підприємства доцільно прирівняти до валової доданої вартості (ВДЗ). Саме в цьому показнику відображається ефективність функціонування підприємства, оскільки в ньому реалізуються всі фактори виробництва (земля, праця, капітал, доходи підприємства), а також економічні інтереси всіх учасників виробництва: власників капіталу, працівників підприємства та інтереси держави. За цими принципами повинен формуватися і дохід як показник ПДВ у реалізованій продукції.


В даний час при оцінці ефективності підприємства показник доходу, прирівняний до ВДС, в якості узагальнюючого не використовується, а на рівні галузей і всієї національної економіки використовується. Однак розрахунок ПДВ у реалізованій продукції характеризує доходи організації та приплив коштів через показник реалізації. У сформованій практиці оцінки ефективності підприємств за показниками обсягу виробництва (саме показники виробництва доводяться до підприємств в якості державних завдань) реалізована продукція не використовується як узагальнюючий показник. Разом з тим узагальнюючим показником ефективності роботи всього народного господарства та галузей є саме валова додана вартість. У зв 'язку з цим назріла практична необхідність формувати об' єктивну інформацію про ефективність роботи підприємств, акціонерних товариств, корпорацій, холдингів за єдиними методологічними принципами з формуванням показників ефективності галузей, що адекватно відображає всі доходи і витрати організації. Одним з таких принципів є гармонізація критеріїв оцінки ефективності на рівні підприємств з показниками ефективності роботи галузей, з показниками оцінки ефективності підприємств при оцінці вартості.


Грошові потоки при оцінці підприємства та галузей в даний час не використовуються. Наводяться лише порівняльна характеристика їх припливу та відтоку, тобто джерела та основні напрямки їх використання. Але при оцінці вартості компанії дохідним методом використовуються показники валового грошового потоку, чистий грошовий потік, доходи і витрати організації.

Виходячи з визначення доданої вартості, остання формується на стадії виробництва і реалізується на кінцевій стадії кругообігу коштів у складі показника реалізації продукції. До її доданків включаються витрати на заробітну плату, соціальне страхування, амортизація, чистий прибуток. Тому саме додана вартість повинна бути прирівняна до доходу, здатного генерувати грошові кошти. Отже, виходячи з економічної сутності поняття "додана вартість", правомірно прирівняти її до поняття "дохід".

При цьому необхідно вирішити питання щодо формування доданків доходу. У більшості моделей за оцінкою прибутковим підходом доданим доданої вартості є чистий прибуток (модель EVA, SVA). Але чистий прибуток - лише незначна частина доходу, оскільки для працівників підприємства доходом є зарплата і відрахування в соціальні фонди, для власників капіталу - дивіденди, що виплачуються з чистого прибутку, і амортизаційні відрахування для оновлення виробничого потенціалу, для держави - податки і збори з виручки і прибутку.

Такий підхід до формування доходу при оцінці має такі переваги:

- зарплата та відрахування від неї, податки та платежі фіскальній системі з виручки, чистого прибутку та ін. забезпечені реальними коштами.

- через цей показник доходу комплексно враховуються економічні інтереси працівників, власників капіталу і держави;


- рекомендований показник доходу дозволяє забезпечити взаємозв 'язок показників ефективності, що реально відображають доходи і витрати організації, з показниками ефективності на рівні галузей і всієї економіки країни в цілому;

- саме такий підхід до формування показника доходу дозволяє встановити ринкову вартість підприємства з точки зору наповнення її реальними коштами за допомогою генерації доданої вартості в грошовий потік.

Отже, рекомендований показник доходу характеризується здатністю реально генерувати грошові потоки і збільшувати капітал, що враховується в процесі формування ринкової вартості компанії. Це відповідає і економічній сутності основних моделей формування ринкової вартості. Якщо визначати дохід як валову додану вартість за обсягом виробництва, то додана вартість у виробленій, але не реалізованій продукції, за своєю економічною сутністю становить витрати, а не новостворену вартість, що забезпечує грошовий приплив. Разом з тим витрати на зарплату і амортизацію являють собою дохід у вигляді припливу грошових коштів, що використовуються в інтересах працівників підприємства, власників капіталу і держави. Валова додана вартість у припливі грошових коштів характеризуватиме всі доходи і витрати організації, дохід на рівні підприємства, галузі та всієї національної економіки.

Цим буде забезпечуватися не тільки взаємозв 'язок показників ефективності з показниками оцінки вартості, але і формуватися новий показник ефективності - ринкова вартість підприємства.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.