Бізнес і Економіка

Дохід і прибуток - ключові показники діяльності підприємства

Дохід і прибуток - ключові показники діяльності підприємства

Провідною метою діяльності підприємства є дохід і прибуток. Чим відрізняється прибуток від виручки?


Дохід являє собою основне джерело формування фінансових резервів, як окремого підприємства, так і державного бюджету. Застосування доходу як ключового показника ефективності діяльності дає можливість встановити реальний економічний ефект від результатів діяльності кожного окремого підприємства.


Прибуток - ключовий фінансовий показник, який відображає результат діяльності організації. Дохід і прибуток взаємопов 'язані. В умовах ринку, чистий дохід видається у формі прибутку. Єдність функцій, які виконує дохід та прибуток у їх взаємообумовленості, робить їх елементами господарювання, які відображають економічні інтереси суспільства, підприємства та кожного працівника. У зв 'язку з цим, проблема формування та перерозподілу доходу, а також її вирішення на практиці, забезпечує залежність діяльності підприємства від величини отриманого доходу, що залишився в розпорядженні. 

 В умовах ринкових відносин підприємства є відносно незалежними. Встановивши ціну на свою продукцію, вони реалізують її, отримуючи натомість грошову виручку. Однак це не говорить про прибуток. Для того щоб встановити, який економічний ефект від діяльності підприємства, необхідно порівняти виручку від виробництва та реалізації продукції з понесеними витратами, це і є собівартістю продукції.

Підприємство у своїй діяльності завжди перед собою ставить за мету дохід і прибуток, але далеко не у всіх випадках його отримує. Для того щоб це сталося, виручка повинна перевищувати собівартість, в цьому випадку економічний результат підприємства говорить про отримання прибутку. У випадку, коли виручка перекриває собівартість продукції, можна говорити тільки про відшкодування витрат на виробництво продукції. У подібній ситуації відсутній прибуток, а значить і джерело розвитку підприємства. У разі якщо витрати перевищують обсяг виручки від продажу товарів і послуг, організація зазнає збитків, що свідчить про негативне становище організації та можливе банкрутство. 

У загальну величину виручки підприємства включається дохід і прибуток. Прибуток продовжує брати участь в обороті, так як її частина входить у сплату податкових платежів. У підсумку у підприємства залишається сума чистого прибутку, тобто, різниця між остаточним фінансовим результатом і сумою сплачених податків.

Що таке валовий дохід і валовий прибуток?

Валовий дохід являє собою дохід, що обчислюється в грошовому вираженні, який підприємство зазвичай отримує від реалізації продукції. Синонімом поняття "валовий дохід" є поняття "оборот". Під сумою валового доходу може передбачатися або вся його сума повністю, або за встановлений період часу.


Валовий прибуток представляє різницю між чистим доходом і витратами на виробництво реалізованої продукції. При цьому собівартість не включає заробітну плату, податки та інші накладні витрати.

В рамках переходу на ринкові умови, дохід і прибуток стали руховою силою підприємницької діяльності. Саме вони визначають, що краще виробляти, яким чином, це робити і для яких клієнтів виробляти продукцію. Отримання доходу - ключова мета підприємства, оскільки вона служить джерелом його розвитку. Збільшення доходу формує базу для самофінансування, яке є головною умовою господарської діяльності. Це базується на принципі повної окупності витрат на виробництво і розширення виробничої бази організації.

У зростанні показників прибутку підприємства зацікавлені як саме підприємство, так і держава, у зв 'язку зі збільшенням бази оподаткування. Таким чином, дохід є основним чинником оцінки економічної діяльності.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.