Бізнес і Економіка

Директор з продажу: посадова інструкція, вміння та навички, вимоги

Директор з продажу: посадова інструкція, вміння та навички, вимоги

Керівник відділу продажів є однією з ключових фігур в компанії, діяльність якої передбачає поширення виробленої продукції. Якісно складена посадова інструкція директора з продажу дозволяє максимально розкрити всі особливості роботи на цій посаді, а також вказати всі необхідні навички, знання та вміння.

Загальні положення

У цьому розділі документа зазначаються загальні вказівки до того, яка людина підходить для роботи на посаді. Також у цьому розділі вказується, як відбувається процес прийняття на роботу і зняття з посади.


Директор з продажу є керівною особою. Кандидат приймається на посаду і знімається з неї генеральним директором компанії, в яку влаштовується кандидат. Приймають на роботу осіб, які мають закінчену вищу освіту та досвід роботи на керівних посадах у сфері продажів не менше п 'яти років.

Людина, що займає посаду директора з продажу, підпорядковується генеральному директору організації. На час відсутності директора виконання обов 'язків та відповідальність за дії покладаються на людину, яка визначена відповідним порядком. Посадова інструкція заступника директора з продажу допоможе встановити більш повну картину розподілу відповідальності та обов 'язків.

Чим керується директор?

Для якісного виконання своєї роботи будь-який співробітник, в тому числі і керівний склад організації, повинен дотримуватися певних документів і нормативних актів. Посадова інструкція директора з продажу чітко вказує, чим має керуватися людина, яка працює на цій посаді.

До списку входять:

 1. Нормативні правові та законодавчі акти з торгівлі в галузі, пов 'язаній з виробництвом.
 2. Статут організації.
 3. Локальні нормативи установи.
 4. Розпорядчі та нормативні документи, які видає керівник компанії.

Ще одним документом, яким керується людина на цій посаді, є посадова інструкція директора з продажу.

Що повинен знати кандидат?

Кандидат на будь-яку посаду повинен володіти певним набором знань. Це дозволяє йому більш якісно виконувати свої безпосередні обов 'язки з самого початку трудової діяльності.


Посадова інструкція директора з продажу зазначає, що здобувач повинен знати:

 1. Фінансові та цивільні законодавчі акти, які регламентують підприємницьку діяльність та її ведення в галузі продажів.
 2. Особливості структури та перспективи розвитку організації.
 3. Принципи, за якими проводиться фінансове та комерційне планування.
 4. Основи підприємництва та ведення бізнесу.
 5. Основні принципи ринкової економіки, в тому числі принципи ціноутворення на профільну продукцію, закони попиту і пропозиції на вироблені товари.

Не менш важливим для претендентів на посаду директор з продажу є знання принципів, за якими відбувається укладення контрактів і договорів та угод. Також необхідно знати, на яких психологічних моментах будуються продажі. Ще одним важливим аспектом є знання етики ділового спілкування та навички, які допомагають встановити ділові контакти.

Оскільки це керівна посада, то претендент також повинен знати, як правильно мотивувати співробітників. Не менш важливим є знання теорії менеджменту та управління колективом.

Обов 'язки директора з продажу

Коло обов 'язків особи, яка обіймає цю посаду, прописано в окремому розділі посадової інструкції комерційного директора з продажу. Його наявність у документі є обов 'язковою, оскільки без нього претендент не матиме повного уявлення про те, що йому належить робити на робочому місці.

До кола обов 'язків входить:

 1. Керівництво та проведення нарад у відділі продажів.
 2. Розподіл обов 'язків між фахівцями та структурними підрозділами відділу.
 3. Розробка програм розповсюдження виробленої продукції на нові ринки збуту.
 4. Впровадження та контроль способів взаємодії між компанією та клієнтською базою.
 5. Аналіз стану ринку збуту продукції завдяки інформації, отриманій з відділу маркетингу.
 6. Аналіз інформації щодо дій конкуруючих організацій.

Посадова інструкція директора з розвитку продажів також зазначає, що в коло обов 'язків входить ведення обліку та збереження документів, що мають відношення до клієнтської та партнерської бази, укладених угод і договорів, а також безпосередньої діяльності компанії (накладні, довіреності та інше). Ще одним з ключових обов 'язків директора з продажу є управління персоналом відділу продажів, розробка та проведення заходів, спрямованих на підвищення мотивації та продуктивності.

Що входить в область контролю директора з продажу?

У трудову діяльність керівника відділу продажів входить не тільки управління персоналом і аналітична робота. Контроль є ще однією невід 'ємною частиною роботи директора. Область, яка входить у поле діяльності цього керівника, прописана у зразку посадової інструкції директора з продажу.


Контроль здійснюється над наступними аспектами:

 1. Виконання поставлених завдань щодо розповсюдження виробленої продукції.
 2. Дотримання стандартів, за якими здійснюється обслуговування клієнтів.
 3. Ефективність продажів і дотримання встановленої цінової політики.
 4. Належне зберігання та ведення документації.

Також директор відділу продажів контролює те, як організована робота щодо претензій покупців. Коло його діяльності також включає в себе контроль за оптимальним розподілом фінансових і товарних ресурсів. Рамками, що обмежують розподіл, є затверджені раніше плани поставок і продажів.

Якими правами володіє директор з продажу

Людина, що займає в компанії будь-яку посаду, володіє не тільки обов 'язками, але і правами. Посада директора з продажу також передбачає наявність певного набору прав.

До нього входять такі види діяльності:

 1. Розробка планів роботи відділу.
 2. Внесення пропозицій щодо методів вдосконалення роботи відділу, прийому на роботу та звільнення кадрового складу, впровадження заохочень та стягнень.

Також людина, яка обіймає посаду директора з продажу, має право запитувати в структурних підрозділах компанії документи або інформацію, яка потрібна для виконання безпосередніх обов 'язків. Також до переліку прав входить участь у нарадах, які пов 'язані з питаннями, що входять до компетенції цього керівника.


Ув 'язнення

Посадова інструкція заступника генерального директора з продажу допомагає здобувачеві чітко розуміти, що саме йому доведеться виконувати на робочому місці, що буде від нього вимагати роботодавець в плані знань і навичок після прийому на посаду. Також вона допомагає зрозуміти субординацію в рамках компанії, ключові аспекти, на які варто звернути увагу при виконанні безпосередніх обов 'язків, і запобігти перевищенню службових повноважень.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.