Бізнес і Економіка

Бухоблік у бюджеті: особливості ведення

Бухоблік у бюджеті: особливості ведення

Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться бухгалтерською службою як самостійним структурним підрозділом, який перебуває під керівництвом головного бухгалтера. За відсутності самостійної служби облік може вестися бухгалтером, який має права головного, а також централізованою бухгалтерією. Дана структура створюється за галузевою ознакою в бюджетних організаціях і здійснює облік виконання кошторисів бюджетних витрат, а також використання позабюджетних, цільових та інших коштів.


Бухгалтерія, що здійснює облік у бюджеті, має такі обов 'язки:


Ведення обліку має проводитися відповідно до чинного законодавства.

Повинен виконуватися попередній контроль над відповідністю обсягів асигнувань за укладеними договорами, передбаченими видатковим кошторисом або лімітом бюджетних зобов 'язань, а також проводитися правильне і своєчасне оформлення документів первинного обліку та законність здійснення операцій.

Бухгалтерія зобов 'язана контролювати економне і правильне витрачання коштів за затвердженими кошторисами витрат і доходів, контролювати збереження майна в місцях його експлуатації та зберігання.

Проводити виплати та нарахування зарплати персоналу, а студентам, учням та аспірантам - стипендій у встановлені терміни.

Своєчасно проводити розрахунки, які виникають у період виконання кошторису витрат, з фізичними та юридичними особами.

Вести бухоблік у бюджеті з використання позабюджетних коштів.


Контролювати використання довіреностей, виданих для отримання товарних і матеріальних цінностей.

Проводити інвентаризацію фінансових зобов 'язань і майна, правильно і своєчасно визначати і відображати в бухобліку результати інвентаризації.

Проводити з матеріально відповідальними особами інструктажі з питань збереження, звітності та обліку цінностей, які перебувають у них на відповідальному зберіганні.

Застосовувати сучасні засоби автоматизації, складати та подавати в установленому порядку податкову та бухгалтерську звітність у передбачені терміни.

Складати кошториси бюджетних витрат, а також планувати витрати і доходи з позабюджетної діяльності.

Підбирати та систематизувати нормативні правові акти з питань звітності та обліку.

Зберігати документи, регістри бухобліку, звітність, а також видаткові кошториси та розрахунки на паперових і машинних носіях.


Здійснюючи бухоблік у бюджеті, обов 'язки між фахівцями розподіляють за функціональною ознакою. Кожна група працівників (окремий спеціаліст) закріплюється за певною ділянкою роботи. У бухгалтерії може бути створена фінансова, матеріальна група, за розрахунками з персоналом та ін.

Бухоблік у бюджеті має свої організаційні особливості. Кількість працівників залежить від рівня автоматизації та від обсягу виконуваних облікових робіт, закріплюється штатним розписом і затверджується керівником.

Централізована бухгалтерія повинна надавати керівникам організацій, обслуговування яких вона здійснює, відомості про кошториси по бюджету та позабюджетним коштам, про їх цільове використання, а також про інші джерела отримання коштів.

Структурні підрозділи, які перебувають у складі організації, повинні своєчасно надавати в бухгалтерію необхідні документи, щоб можна було вести бухоблік у бюджеті. Це копії розпоряджень, витягів з наказів, які належать до виконання кошторисних витрат, договори, рахунки, авансові звіти, акти виконаних робіт, накладні, документи щодо списання майна.

Всі працівники зобов 'язані виконувати вимоги головного бухгалтера щодо надання необхідних для бухгалтерії документів і дотримуватися порядку їх оформлення.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.