Бізнес і Економіка

Бухоблік для початківців: від проводок до балансу. Ведення бухобліку

Бухоблік для початківців: від проводок до балансу. Ведення бухобліку

Бухгалтерський облік є досить складним, але одночасно необхідним заняттям. Що він собою являє? З чого слід починати вивчати цю справу? Які нюанси існують? Давайте розглянемо бухоблік для початківців від проводок до балансу.

Загальна інформація

Ведення бухобліку будується на логіці та математиці. Ця справа вимагає наявності вміння вибудовувати причинно-наслідкові зв 'язки і володіти широким кругозором. Щоб розібратися в бухгалтерському обліку, необхідно розуміти порядок формування звітності. Для цього варто вивчити бухоблік для початківців від проводок до балансу. В цілому, цього достатньо для роботи в обраному напрямку.


Для збільшення ефективності праці та зменшення кількості помилок з точки зору контролюючих можна навчатися додатковим технікам, але вони не є критично необхідними, а знання набуваються під час роботи.

Чим же належить займатися?

Давайте визначимося з тим, які завдання з бухобліку доводиться виконувати бухгалтеру. Його робота - це облік і узагальнення фінансових даних для аналізу господарського життя підприємства. Умовно тут можна виділити 3 моменти:

 1. Визначення фінансових показників економічної діяльності (руху грошових коштів, доходи, витрати, активи, зобов 'язання та інші);
 2. Вимірювання цих характеристик і їх відображення в грошовому вираженні;
 3. Надання підготовленої фінансової інформації у вигляді звітності.

Про базові поняття

Найбільш важливі моменти, які містить курс "" Бухоблік для початківців: від проводок до балансу "", описані в статті. Велику роль тут відіграє принцип подвійного запису. По суті своїй, це план роботи, який передбачає, що кожна господарська операція завжди відображається двічі: перший раз за дебетом, другий за кредитом. Якщо ведеться не автоматизований облік, то використовуються журнально-ордерний і меморіальні підходи.

Але в міру поширення бухгалтерських програм операції відображаються в будь-якому зручному вигляді. З цього випливає такий логічний момент ведення бухобліку, як одночасна зміна показників двох сторін балансу. А що він собою являє? Бухгалтерський баланс - це спосіб групування фінансових показників існуючих активів і пасивів для відображення фінансового стану організації на конкретну дату. Ці дві частини являють собою основне джерело даних для подальшого аналізу господарської та фінансової діяльності. Що в них входить? Ось коротка відповідь:

 1. Актив - майно, дебіторська заборгованість, грошові кошти;
 2. Пасив - сукупність всіх зобов 'язань організації, а також джерела формування його коштів;

Залежно від обраної організаційно-правової форми організації її баланси можуть бути представлені по-різному. Так, для внутрішнього використання він може бути побудований для відображення конфіденційних відомостей. Звітність для державних органів будується за затвердженими заздалегідь формами і згідно з форматами передачі даних.

Ведення бухгалтерського обліку

Всі зареєстровані організації та індивідуальні підприємці мають такий обов 'язок. Як правило, до цього поняття додатково включають ведення податкового обліку та здачу звітності. В цілому, справа це досить складна. Адже для роботи бухгалтером необхідно володіти знаннями податкової звітності, навичками бухгалтерського обліку та стежити за змінами в чинному законодавстві цієї сфери.


Як необхідно працювати? Для поліпшення ефективності слід забезпечити функціонування впорядкованої системи збору, реєстрації та узагальнення даних про майно, зобов 'язання та їх рух за допомогою безперервного документального обліку абсолютно всіх господарських операцій організації. При цьому обов 'язково потрібно стежити, що нове в бухобліку з' являється з точки зору вимоги законодавства.

Базово передбачено, що за всім стежить директор. Але оскільки облік - справа складна, то для цього наймається фахівець - бухгалтер або компанія для супроводу звітності, по суті, обов 'язки передаються на сторону за умовами аутсорсингу.

Які завдання виконуються?

Основна мета бухгалтерського обліку - це формування достовірної та повної інформації про діяльність організації та її майновий стан. Все це необхідно як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам. В якості перших можна привести засновників, керівників, різні внутрішні служби. Зовнішні користувачі - це інвестори, кредитори, які перевіряють державні органи.

Завдяки бухгалтерській звітності можна:

 1. Запобігати негативним результатам господарської діяльності організації.
 2. Виявляти внутрішньогосподарські резерви забезпечення стійкості.
 3. Контролювати дотримання законодавства під час здійснення організацією операцій.
 4. Стежити за наявністю і рухом зобов 'язань та майна.
 5. Встановити контроль над доцільністю здійснюваних операцій.
 6. Стежити за використанням трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.
 7. Контролювати відповідність здійснюваної діяльності за чинними нормами, кошторисами, нормативами.

Що необхідно для ведення бухобліку?

Перераховані вище завдання вирішуються за допомогою таких основних способів і прийомів, як:

 1. Документування. Передбачає собою збір письмового свідоцтва про здійснену господарську операцію, яке надає юридичну силу такий облік.
 2. Оцінка. Це спосіб вираження коштів, а також джерел їх формування в грошовому вимірі.
 3. Подвійний запис. Взаємопов 'язане відображення господарських операцій на різних рахунках, коли вони одночасно відображається на одну і ту ж суму і за дебетом, і за кредитом.
 4. Інвентаризація. Здійснення перевірки наявності на балансі організації майна, що здійснюється за допомогою підрахунку, зважування, опису, взаємної звірки та порівняння отриманих реальних даних з формальними.
 5. Бухгалтерський рахунок. Це інструмент угруповання майна, операцій і зобов 'язань для відображення поточного стану справ.
 6. Калькулювання. Розрахунок собівартості одиниці робіт, послуг, продукції в грошовому вираженні.
 7. Бухгалтерський баланс. Джерело інформації та спосіб економічного групування майна організації залежно від його складу, розміщення та специфіки формування, що виражається в грошовій оцінці. Складається на певну дату.
 8. Бухгалтерська звітність. Це сукупність показників обліку, що відображаються у формі таблиць і характеризують рух зобов 'язань, майна та стан фінансових справ організації за певний період.

Навчання

Сучасному бухгалтеру необхідно не тільки вміти розбиратися з усіма даними, а й правильно їх оформляти. При цьому слід звертати увагу на користувачів цієї інформації. Так, якщо вона буде потрібна для підприємства, то в цьому випадку допоможе внутрішня інструкція з бухобліку, де зазначено, які дані слід передавати вищому керівництву, що аналітикам тощо.

Із зовнішніми службами, наприклад, податкової, справи йдуть не так просто. Особливістю роботи з ними є те, що пріоритет має форма над змістом. Щоб навчитися без проблем працювати з ними, можна пройти курси бухобліку для початківців або ж слід набиратися досвіду від вже загартованих фахівців.


Розгляньмо приклад. Припустимо, у компанії є програма "1С: Склад ". У ній відображено надходження матеріалів і сировини. Ця інформація представляє інтерес для керівництва компанії, оскільки показує поточний стан справ. Але податкову службу "1С: Склад "цікавить мало. Їм потрібні загальні декларації, накладні на окремі партії товарів, що були відвантажені іншим суб 'єктам економічної діяльності та інше. Звичайно, під час перевірки надіслані фахівці будуть знайомитися з усіма даними, але перегляд буде швидше поверховий.

Насамкінець

Ось, в загальних рисах, і був розглянутий бухоблік для початківців від проводок до балансу. Є ще безліч моментів, про які хотілося б розповісти, але тоді ми точно вийдемо за рамки статті. Бухгалтерська справа нелегка, і потрібно докласти багато зусиль, щоб добре розібратися в ній. Достатньо тільки подивитися на товсті книги, щоб зрозуміти, як багато чого потрібно знати.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.