Бізнес і Економіка

Бухгалтерські витрати

Бухгалтерські витрати

Про те, що таке витрати, розповідає економічна теорія. Головним чином, це витрати підприємства на виготовлення продукції. Ці витрати передбачають придбання будь-яких ресурсів. По суті, це ті виплати, які необхідно здійснити кожній організації в рахунок наданих домашніми господарствами або іншими фірмами ресурсів.


Існують різні види витрат виробництва. Зокрема, виділяють: альтернативні, змінні, трансакційні, постійні, економічні витрати і витрати втрачених можливостей.


Існують також бухгалтерські витрати. Вони являють собою виплати за ресурси стороннім постачальникам. Простіше кажучи, бухгалтерські витрати - це зовнішні витрати. До них включено грошові витрати, які необхідні для здійснення виробничого процесу. Зокрема, до них відносять орендну плату, сировину, амортизацію, заробітну плату, податки, кредитні відсотки, адміністративні та торговельні витрати та інше. Загальна сума всіх цих витрат формує валові виробничі витрати.

Ресурси, що застосовуються у виробництві послуг і товарів, мають свою цінність. Виражається вона в грошовій формі. Таким чином, всі виплати відображаються в бухгалтерських документах. Відповідно до цього і названо спосіб оцінки витрат. Оцінені ж з використання бухгалтерського методу витрати називаються бухгалтерськими витратами.

Виділяють основні статті, за якими здійснюється оцінка витрат. Серед них слід зазначити:

  1. Матеріальні витрати. У цю статтю входять витрати на оплату палива, сировини, енергії, а також вартість напівфабрикатів, комплектуючих та іншого.
  2. Заробітну плату. Сюди входить оплата праці найманих співробітників та інші відрахування, які передбачені трудовим договором.
  3. Відрахування на забезпечення соціальних потреб. У цю категорію входять виплати, які встановлені нормами законодавства. Вони направлені в різні фонди (соціального страхування, сприяння зайнятості, пенсійний та інші).
  4. Амортизацію. Ці відрахування здійснюються за знос будівлі, обладнання.
  5. Інші витрати. У цю категорію входять виплати за комісіями банку за банківське та касове обслуговування, орендні платежі, збори, податки, оплата послуг і робіт сторонніх фірм, кредитні відсотки.

Бухгалтерські витрати, спрямовані на забезпечення виробництва та подальшої реалізації, формуються відповідно до норм відповідного Положення, в яких охарактеризовано склад витрат.

Слід зазначити при цьому, що здійснення діяльності підприємства на ринку передбачає й інші, більші витрати, які пов 'язані з розширеним і простим виробництвом. Такі витрати називаються підприємницькими. По суті підприємницькі витрати формують ціну пропозиції. Ці витрати включають в себе:

  1. Бухгалтерські витрати.
  2. ПДВ (якщо його нарахування здійснюється понад вартість) та акцизи (у разі, коли продукція є підакцизною).
  3. Нормальний підприємницький дохід.
  4. Митні збори на експортовану продукцію (якщо здійснюється зовнішньоекономічна діяльність).
  5. Закидані (альтернативні) витрати. В даному випадку мова йде про витрати, пов 'язані з втраченими можливостями щодо найкращого застосування ресурсів підприємства.

При прийнятті економічних рішень, враховуючи обмеженість ресурсів, господарюючий суб 'єкт повинен робити вибір між альтернативними методами їх використання. Таким чином, всі витрати, що враховуються при прийнятті рішень, можна вважати альтернативними витратами. Якщо розглядати ці витрати з позиції підприємства, то вони мають внутрішній (неявний) і зовнішній (явний) характер. До складу бухгалтерських витрат входять тільки явні витрати.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.