Бізнес і Економіка

Бухгалтерські документи

Бухгалтерські документи

             Всі господарські та фінансові операції, що відбуваються на тому чи іншому підприємстві, знаходять своє відображення в матеріальних об 'єктах із зафіксованою інформацією. Це бухгалтерські документи, без яких неможливий облік будь-якої діяльності. Вони є головною ланкою в системі контролю над законністю ведення операцій, рухом товарних і матеріальних цінностей, збереженням майна, готовою продукцією, обігом коштів. 


Своєчасність і правильність їх складання безпосередньо впливає на загальну якість здійснення бухгалтерського обліку. Документообіг у бухгалтерії - це рух документів від початку їх складання до повного завершення виконання. Він регламентується спеціальним графіком складання та передачі документації і залежить від кількості різнорідних операцій, що виробляються в процесі господарсько-фінансової діяльності. Чим більше цехів, ділянок, видів продукції на підприємстві, тим більша кількість різних документів буде задіяна в ньому.


Документи бухгалтерського обліку бувають декількох видів: первинні (облікові), фінансові, розрахунково-грошові, організаційно-розпорядчі, статистичні. Документи з зафіксованою в них інформацією забезпечують її накопичення, збереження, можливість передачі, багаторазове використання. Вони виконують функцію безперервного обліку.

Найбільш поширені бухгалтерські документи:

- відомості, прибуткові та видаткові ордери з виплати грошей з каси підприємства;

- платіжні доручення;

- товарні чеки, видаткові та прибуткові накладні;

- довіреності, договору;


- рахунки;

- акти виконаних робіт та приймання-передачі товарів;

- документація на видачу матеріальних цінностей;

- розпорядження, накази, акти ревізій, пояснювальні та доповідні записки, протоколи зборів, службові листи, акти комісій.

Всі вони різняться за своєю природою. Підписуючи бухгалтерські документи, кожен працівник приймає на себе відповідальність за правильність оформлення, доцільність операції, достовірність інформації, відображеної в них.

Бухгалтерські документи можна розділити на 3 групи:

- вхідні;


- вихідні;

- внутрішні.

Вхідні надходять в одному потоці документів і обробляються спеціальним працівником. Після отримання та перевірки правильності складання та оформлення (наявність друку та підписів) вони сортуються на нерегістровані та реєстровані та надсилаються за відповідними відділами. Бухгалтерські документи, як правило, не реєструються. До бухгалтерії надходить також маса даних з інших структурних підрозділів.

Подальша обробка інформаційних носіїв має свою специфіку. Документи, що надійшли, передаються працівнику, за яким закріплено відповідну ділянку роботи (матеріальна або фінансова діяльність, розрахунок заробітної плати та інші).

Співробітник перевіряє повноту і правильність оформлення первинного документа, точність заповнення реквізитів, законність операції, логічну ув 'язку показників. Прийняті документи систематизуються в хронологічному порядку (за датами) і оформляються накопичувальними відомостями (меморіальними ордерами) або в облікових регістрах.


Порядок форми записів облікових накопичувальних документів визначено в інструкції бухгалтерського обліку.

Оформлення організаційно-розпорядчих відомостей здійснюється за правилами складання службових документів.

Перевірка і відправка вихідних даних проводиться в загальному потоці через секретаря або канцелярію.

Під час надсилання перевіряють правильність складання документа (наявність дати, друку, підпису, всіх сторінок, правильність адресата).

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.