Бізнес і Економіка

Банківський маркетинг

Банківський маркетинг

Кожна кредитна організація зацікавлена в залученні більшого числа клієнтів, тому ретельно розробляє банківський маркетинг. Фахівці, що займаються даною діяльністю, повинні досліджувати різні аспекти ринкових відносин, щоб своєчасно вносити зміни в політику банку. Крім того, слід виходити з бажань і вимог споживчої групи.


По суті, банківський маркетинг - це комплекс заходів, що включає планування покрокових дій, аналіз кон 'юнктури фінансового ринку, впровадження конкретної програми і подальше її просування. Так як головною метою будь-якого комерційного банку є отримання прибутку і його максимізація, то фахівець в області маркетингу повинен створити умови, що задовольняють інтереси двох сторін: кредитної установи та клієнтів.


Банківський маркетинг передбачає виконання таких функцій:

  • Формування інформаційної бази.
  • Вивчення та підбір конкретних методів і прийомів маркетингу.
  • Розробка заходів з просування банківських послуг на ринку.
  • Проведення якісної рекламної кампанії.

Маркетинг банківських послуг базується на розробці конкретної програми просування того чи іншого продукту. Складання певної стратегії включає дослідження потреб ринку та можливостей кредитної установи надати бажану послугу. Звичайно, необхідно провести прогнозну оцінку в питанні прибутковості даного проекту, що дасть підстави для підтвердження доцільності його реалізації.

Найбільш поширеними вважаються концепції лідерства, концентрації та диференціації. Якщо банківський маркетинг заснований на стратегії лідерства у зниженні витрат, то вся подальша діяльність банку спрямована на максимальне зменшення рівня витрат. Як правило, вона застосовується у разі наявності високої конкуренції, тобто коли кредитні установи пропонують однотипні послуги за схожими умовами. Адже в таких обставинах значно зростають вимоги з боку клієнтів. Найчастіше цю стратегію використовують великі банки для реалізації програм масштабного характеру.

При стратегії, званої фокусуванням або концентрацією, банк вибирає окремий сегмент ринку, під який розробляється конкретний продукт. Передбачається, що фахівець всю свою увагу спрямовує на задоволення бажань вузької споживчої групи. Як правило, кредитні установи займаються пошуком такого сегмента, який ще не зацікавив конкурентів, адже тоді значно збільшуються шанси на успіх. Яскравим прикладом стратегії концентрації є діяльність спеціалізованих банків.

А третій тип стратегічного підходу кредитної установи в маркетинговій діяльності протилежний попередньому і базується на залученні клієнтської групи широкого спектру. Тобто фахівець займається розробкою банківського продукту з такими властивостями і відмінними рисами, які були б однаково привабливі для всіх категорій споживачів, наприклад, впровадження нового виду кредитування.

У нашій країні банківський маркетинг знаходиться на стадії розвитку і поступового введення. Однак варто зауважити, що розробка будь-якої програми з просування послуг вимагає істотних витрат. Саме тому багато кредитних організацій не наважуються застосовувати банківський маркетинг. Державне фінансування здатне полегшити ситуації, але поки коштів бюджету на це не вистачає. Хочеться відзначити і проблему нестачі кваліфікованих працівників, які спеціалізуються на маркетинговій діяльності. Все ж просування є, адже банківська система з кожним роком вдосконалюється.


Image

Publish modules to the "offcanvas" position.