Бізнес і Економіка

Банківське кредитування

Банківське кредитування

У сучасних умовах банківське кредитування стає найважливішим інструментом, спрямованим на поліпшення якості життя населення і розвиток господарюючих суб 'єктів. Дійсно, діяльність кредитних установ дозволяє отримати бажане тут і зараз, навіть коли відсутня необхідна сума. Нерідко банківське кредитування створює ґрунт для реалізації державних програм, що мають важливе соціальне значення для регіону.


Оскільки будь-яка позика заснована на принципі платності, то будь-який банк нараховує відсоток на тіло кредиту. Існує взаємозв 'язок між терміном кредиту і ставкою відсотка, тобто, чим триваліший період позики, тим вищий відсоток. За цим критерієм можна виділити коротко-, довго- і середньострокові кредити. Звичайно, щоб отримати позику на довгий термін, потрібні вагомі підстави і цілі, оскільки ризик неповернення коштів збільшується. Саме тому відсотки за такими кредитами набагато вищі за всі інші.


Залежно від призначення і мети використання розрізняють споживчі, торгові, бюджетні, сільськогосподарські позики. Серед фізичних осіб найпоширенішим видом кредиту є споживчий, адже для його отримання не потрібно додаткових дій. Як правило, з цією метою укладається договір між конкретним магазином і банком, тому оформити кредит клієнту буде досить просто.

Банківське кредитування засноване на ризику, а завданням керівництва такого роду організації є розробка заходів щодо зниження даного показника. Будь-яка позика видається під певне забезпечення, що підтверджує платоспроможність і фінансову стійкість клієнта. Як таке забезпечення може виступати гарантія, застава або порука. У заставу найчастіше береться майно фізичної особи або основні засоби господарюючого суб 'єкта. Порука передбачає наявність в угоді третьої особи, яка бере на себе відповідальність у разі неповернення коштів повністю або частково сплатити борг позичальника. Незабезпеченим може бути тільки кредит, видатний на споживчі цілі.

Банківське кредитування юридичних осіб зазвичай здійснюється у вигляді постійно відновлюваної кредитної лінії. Тобто банк укладає договір з господарюючим суб 'єктом про надання йому коштів на першу вимогу і в необхідній кількості, поки не буде вичерпано встановлений ліміт. Після чого позичальник має право продовжити кредитну лінію, попередньо погодивши це з обслуговуваним його банком. У нашій країні даний спосіб відшкодування тимчасового нестачі фінансових ресурсів у виробничій діяльності тільки набирає обертів і знаходиться в процесі свого розвитку.

Банківське кредитування фізичних осіб дозволяє в найкоротший термін реалізувати задумане, навіть за відсутності заощаджень. На відміну від практики зарубіжних країн, вітчизняні банки більше працюють з юридичними особами. Це пояснюється недовірою до всієї банківської системи з боку населення внаслідок численних банкрутств у кризові періоди.

Можна відзначити найважливішу перевагу, якою володіє банківське кредитування. Воно полягає в наявності права вільного вибору клієнта, системи видачі та сплати за кредитом. Крім того, немає необхідності відраховувати податки з суми кредиту. А процентну ставку можна розглядати як абсолютно справедливу винагороду за ризикованість операції. Особливе значення має кредитування для юридичних осіб, оскільки воно підтримує безперебійність діяльності підприємства, адже за рахунок позикових сум здійснюється заповнення тимчасової нестачі фінансових ресурсів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.