Бізнес і Економіка

Баланс підприємства та його структура

Баланс підприємства та його структура

Поняття "баланс" в російській мові - запозичене і походить від французького "balance", що в буквальному перекладі означає "ваги". Звідси визначення балансу стосовно економічного контенту являє собою узагальнені відомості про стан активів і пасивів підприємства або організації, а також дані про джерела їх формування на конкретний момент часу або за якийсь певний період.


Аксіоматичним правилом будь-якого бухгалтерського балансу є збіг за показниками активів і пасивів. Цей параметр виступає головним критерієм правильності складання балансу. Структурно баланс складається з окремих статей, в яких відображаються метричні значення показників активів і пасивів у встановлених одиницях вимірювання. Ці значення характеризують величину коштів підприємства або організації, а також вказують на джерела їх виникнення. У баланс підприємства відповідальні за його складання посадові особи, як правило - бухгалтери, вносять дані про рух коштів. Ці записи виконуються відповідно до встановленої системи рахунків.


Після внесення записів, всі статті групуються, а групи, що отримали, утворюють розділи, які відображають рух коштів підприємства за відповідними категоріями: призначення, терміновості та оборотності. Таке структурування забезпечує можливість бухгалтерським і фінансовим службам підприємства тримати під ефективним контролем ситуацію з доходами і витратами.

Щоб більш повно і наочно представляти ситуацію з фінансовим станом організації або підприємства, баланс підприємства відображає дані двома рядами значень.

Одні показники відображають фінансовий стан підприємства на момент початку звітного періоду (фінансового або календарного року), інші містять відомості на поточний момент звітного періоду. Додані значень активів і пасивів утворюють валюту балансу, тобто ті показники, які, як вже говорилося, повинні бути рівними між собою.

Як демонструє практика, найбільш складними розділами балансу є дебіторська заборгованість, яку необхідно вносити в активи підприємства, і кредиторська, яка відноситься до пасивів і відображає їх значення для підприємства на даний момент звітного періоду.

Завдяки такій структурі та змісту, баланс підприємства представляється найважливішим документом не тільки бухгалтерської звітності, а й ефективним інструментом аналізу та вироблення стратегії перспективного розвитку підприємства, в тому числі, і на довгостроковий період. Завдяки цьому документу є можливість грамотно розподіляти витрачання коштів підприємства, регулювати доходи і витрати, своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки та інші встановлені законодавством платежі.

Особливе місце не тільки в системі обліково-звітної документації, а й серед ресурсів повноцінного аналізу стану підприємства відіграє баланс основних фондів (ОФ). Цей документ дає уявлення про величину фондів підприємства, їх структуру і стан. Значення цього балансу важко переоцінити, оскільки він служить основою для визначення всього національного багатства. Дані в балансі відображаються в грошовій формі і структуруються за показниками темпів зростання, призначення ОФ, галузевої приналежності. Важливою частиною балансу є відображення стану ОФ за формами власності. Розглянутий баланс оформляється за двома параметрами:


- початкова вартість ОФ;

- повна вартість без урахування амортизації, тобто вартості зносу даного основного фонду.

Одним словом, баланс підприємства - абсолютно необхідний документ для організації планування розвитку підприємства, обліку ефективності поточного виробництва та прогнозування відтворення, дослідження та аналізу стану основних фондів і капвкладень.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.