Бізнес і Економіка

Аудиторський висновок - головний результат перевірки.

Аудиторський висновок - головний результат перевірки.

Перевірка фінансового стану справ фірми незалежним експертом, іменована аудитом, є складноорганізованим процесом, що вимагає високого професіоналізму і чіткого виконання багатьох вимог. Результатом аудиторської перевірки стає документ, в якому містяться думка перевіряючого компанію аудитора про те, наскільки правильно ведеться облік на підприємстві, які ним були виявлені помилки в силу недбалості співробітників або ж в силу шахрайства, і наскільки дані невідповідності можуть нашкодити підприємству шляхом впливу на правильність прийняття керівництвом компанії подальших рішень, заснованих на помилкових даних звітності. Цей документ - аудиторський висновок.Що ж являє собою цей документ? Аудиторський висновок - це спеціального зразка лист, в якому перевіряючий розповідає про те, як проводилася перевірка і які результати були виявлені в процесі її проведення. Аудитор повинен обов 'язково згадати в листі, які джерела отримання аудиторських доказів були ним використані - важливість цього пункту пояснюється тим, що аудитор повинен аргументовано підтвердити, що інформація, аналізована ним, достовірна. Крім того, аудитор повинен представити повний план і програму аудиту. Іншими словами, організація підготовки аудиторської перевірки повинна бути розписана в листі в повному обсязі. У такому випадку перевіряючий відразу відсікає зайві питання щодо того, що він спочатку зробив що-небудь неправильно.
Аудиторський висновок буває різних типів залежно від того, до яких результатів прийшов аудитор під час перевірки. Якщо вся система обліку на підприємстві працює правильно і не знайдено жодних помилок і неточностей, тип висновку буде позитивним. Це означає, що аудитор повністю схвалює фінансовий стан обліку на фірмі і не бачить ніяких моментів, що вимагають виправлення або корекції.Аудиторський висновок умовно-позитивного типу - це лист, в якому перевіряючий в цілому схвалює систему обліку на підприємстві, проте вказує на те, що система обліку дає деякі збої, результатом яких стають помилки, які, однак, не перевищують поріг істотності, тобто не призведуть до серйозних спотворень звітності, на підставі якої приймаються рішення.
Аудиторський висновок може також бути негативним - у тому випадку, якщо аудитором виявлено серйозні спотворення у фінансових документах підприємства, які відповідним чином впливають на звітність, і як наслідок - рішення, що приймаються керівництвом компанії фірми на підставі спотворених фінансових даних. В даному випадку аудитор повинен докладно описати всі виявлені помилки і неточності, висловити своє судження про причини їх появи і можливі способи усунення. Аудитор не повинен при виявленні будь-яких помилок, нехай навіть адміністративно або кримінально караних, повідомляти про них у відповідні інстанції - його завданням є лише донести відомості про існування будь-яких проблем до керівництва компанії.
Слід зазначити, що аудитор несе відповідальність за той висновок, який він надав керівництву підприємства після закінчення перевірки. Це означає, що якщо аудитором надано невірний тип висновку або вказано невірні відомості, які були використані керівництвом фірми і принесли будь-який збиток, фірма має право пред 'явити претензію до аудиторської фірми з вимогою відшкодування шкоди, заподіяної з вини аудитора, який проводив перевірку. Тому підходити до складання такого важливого документа, як аудиторський висновок, варто з усією серйозністю, з повним розумінням того, що даний документ може стати доленосним як для компанії-клієнта, так і для аудитора, який проводив перевірку.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.