Бізнес і Економіка

Амортизаційні відрахування та знос основних фондів

Амортизаційні відрахування та знос основних фондів

У фінансових розрахунках будь-якого нормально працюючого підприємства обов 'язково присутні амортизаційні відрахування. Відбувається постійний знос обладнання, будівель, автомобільної техніки тощо. Чим компенсувати витрати, які неодмінно виникнуть при відновленні основних фондів, звідки взяти грошові кошти на проведення планових та інших видів ремонтів? Тут нам на допомогу приходять амортизаційні відрахування, спеціально розраховані для таких випадків.


Даний вид відрахувань дуже важливий для роботи підприємства і входить до собівартості продукції, що випускається. В результаті підприємство отримує певну суму, яку можна витратити на капітальні або інші види ремонтів. Всі ремонти обладнання спрямовані на відновлення або модернізацію основного фонду або якоїсь його частини. Виражений у грошовому еквіваленті знос основних фондів називається "" амортизаційні відрахування "". Основних засобів, закладених при проектуванні підприємства на основні фонди, має вистачати на придбання всього необхідного обладнання та будівництво будівель і комунікацій.


Практика проведення амортизаційних відрахувань широко поширена в усьому світі. Вони виробляються за спеціально розробленими для цього нормами, які враховують вартість основного фонду і його щомісячний знос.

Встановлені норми амортизації дозволяють не тільки враховувати вартість основних фондів, що вибувають з експлуатації, а й правильно розрахувати собівартість продукції. Останній параметр дуже важливий для будь-якого підприємства, він бере участь у багатьох розрахунках.

Правильно розраховані амортизаційні відрахування забезпечать відновлення основних фондів. Вони також позначаться на рентабельності виробленої продукції. Амортизаційні відрахування продовжують відраховуватися в період консервації обладнання або при його зупинці, пов 'язаній з відсутністю замовлень або з будь-якої іншої причини. Амортизаційні відрахування припиняються в період реконструкції основних засобів, при повній зупинці обладнання.

Амортизаційна політика будь-якого підприємства дуже важлива для його нормальної роботи на ринку виробленої продукції. Вона впливає на проведені підприємством амортизаційні відрахування і позначається при організації ремонтів обладнання. Більш того, вона безпосередньо впливає на конкурентоспроможність продукції, що випускається, і на рентабельність всього підприємства. Амортизаційна політика, спрямована на зниження амортизаційних відрахувань, може призвести до повної зупинки підприємства. Це відбудеться через брак коштів на ремонт обладнання. У той же час небезпечно і їх завищення, так як в цьому випадку зросте собівартість продукції, що випускається і, як наслідок, зміниться її конкурентоспроможність на ринку. Це може призвести до втрати прибутку за рахунок зменшення кількості реалізованої продукції, що також негативно позначиться на роботі всього підприємства.

У фінансових документах будь-якого підприємства присутні і річні амортизаційні відрахування, які розраховуються з урахуванням максимальної кількості продукції, яка випустила дане обладнання за звітний період, і вартості самого обладнання. Даний показник допомагає скоригувати щомісячні амортизаційні відрахування.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.