Бізнес і Економіка

Активні рахунки в бухгалтерії

Активні рахунки в бухгалтерії

       Робота будь-якого підприємства неможлива без використання бухгалтерських рахунків. В ході своєї господарсько-фінансової діяльності у того чи іншого підприємства або організації виникає необхідність у веденні поточного обліку стану всього майна (активів) підприємства та всіх джерел його формування, фіксування їх руху, а також облік інших господарських операцій. Найкращим для цього способом є ведення бухгалтерських рахунків. Вони більш зручні для повсякденного обліку, ніж загальний баланс підприємства або інша фінансова звітність. Рахунки мають досить просту структуру. Рахунок становлять три основні елементи:  


1. Найменування рахунку та його номер.


2. Дебетова сторона (дебет).

3. Кредитова сторона (кредит).

Що таке активні рахунки і в чому їх фінансова сутність? У бухгалтерії використовують такі рахунки: активні та пасивні, активно-пасивні. Практично всі активні рахунки, як і пасивні мають тільки одне сальдо:

- активні - дебетове;

- пасивні - кредитове.

 Рахунки третіх мають як дебетове, так і кредитове сальдо. У бухгалтерському рахунку на активних рахунках відображається інформація про майно підприємства. На пасивних же враховується інформація про всі зобов 'язання підприємства (способи формування майна).


Для чого ж призначені активні рахунки? З їх допомогою ведеться облік готівкових активів підприємства і всіх їх змін. Сальдо (залишки) за ними практично завжди вказуються в активі балансу. На активних рахунках сальдо (початкове, кінцеве) записується в його дебеті. Всі господарські операції, що ведуть до збільшення активів підприємства, відображаються в дебеті, а зменшують їх - у кредиті. Кінцеве сальдо будь-якого активного рахунку визначається підсумуванням початкового сальдо та всіх дебетових оборотів і зменшення отриманого результату на суму кредитових оборотів. Оскільки на даних рахунках відображається інформація про активи підприємства, їх кінцеве сальдо практично ніколи не буває кредитовим.

Активні рахунки бухгалтерського обліку:

- "Основні засоби".

- "Готова продукція".

- "Матеріали".

- "Розрахунковий рахунок".

- "Каса".


- "Розрахунки з дебіторами".

Пасивним є такі рахунки:

- "Статутний капітал".

- "Бюджетне фінансування".

- "Резервний капітал".


- "Розрахунки з персоналом".

- "Кредити банку".

- "Розрахунки з кредиторами".

При бухгалтерському записі на активно-пасивному рахунку відображаються одночасно майно та його джерела. Такі рахунки призначені, в основному, для розрахунків з різними кредиторами і дебіторами. Стан цих розрахунків впливає на те, який залишок буде на цьому рахунку. Так, якщо підприємству повинні інші (дебітори), сальдо за таким рахунком є дебетовим і відіб 'ється в активі підприємства. Якщо ж підприємство має іншому (кредитору), то і сальдо є кредитовим і записується в пасиві бухгалтерського балансу. Іноді виникають ситуації, коли підприємство є і дебітором і кредитором одночасно, тоді його сальдо може бути одночасно і дебетовим і кредитовим, а запис про нього позначитися і в активі, і в пасиві. Така форма бухгалтерського запису називається розгорнутою. Для зручності обліку деякі бухгалтера роблять її згорнутою (записують різницю між залишками в дебет або кредит).

До рахунків активно-пасивних відносять:


- "Прибули або збитки".

- "Розрахунки з дебіторами і кредиторами".

Деякі традиційно активні рахунки іноді стають активно-пасивними за своєю економічною сутністю. Так, коли підприємство оформляє кредитну лінію (овердрафт), активний рахунок "Розрахунковий рахунок" може ставати активно-пасивним, оскільки підприємство користується не своїми коштами, а позиковими. У цьому випадку він може мати кредитове сальдо.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.